НОВИНИ

Становище от ССКЕБ относно промяната в реимбурсните цени на имплантируеми електронни устройства и консумативи за триизмерен мепинг в електрофизиологията

Становище

First Congress of Bulgarian Society of Pacing and Electrophysiology

First Congress of Bulgarian Society of Pacing
and Electrophysiology

April 4-5th 2014, Stara Zagora, Bulgaria

Preliminary programme

Friday,
April 4th

10:00-12:00
Arrival

12:00-13:20
Lunch

13:20-13:30
Opening ceremony – Dr. Sv. Iovev, PhD – Chairman of Bulgarian Society of Pacing
and Electrophysiology

13:30-14:30
Satellite Symposium

14:30-16:30
Atrial Fibrillation I

Chairs: Assoc Prof. T.
Balabanski, Dr. V. Traykov

Catheter
ablation in atrial fibrillation: patient selection. Dr. V. Traykov, Tokuda
Hospital, Sofia, Bulgaria

Catheter
ablation in atrial fibrillation: techniques and results. Assoc. Prof. T. Shalganov, National Heart
Hospital, Sofia, Bulgaria

Catheter
ablation in atrial fibrillation: complications. Dr. M. Stoyanov, National Heart
Hospital, Sofia, Bulgaria

16:00-16:30
Coffee Break

16:30-17:20 Atrial
fibrillation II

Chairs: Assoc.
Prof T. Shalganov, Assoc. Prof V. Velchev

Atrial
fibrillation and cardiac resynchronization therapy: yes or no
? Dr. B. Ivanov, Tokuda Hospital,
Sofia, Bulgaria

New antiarrhythmic
drugs in the treatment of atrial fibrillation. Assoc. Prof. T. Balabanski,
National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria

17:20-18:20 Satellite
Symposium

18:30-20:00 General
Assembly of the Bulgarian Society of Pacing and Electrophysiology

20:00 Dinner

Saturday,
April 5th

08:30-10:00 New ESC guidelines

Chairs: Assoc. Prof V. Velchev, Dr.
Sv. Iovev, PhD

ESC Cardiac
Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy Guidelines 2013: what’s new in
cardiac pacing. Dr. N. Pancheva, University Hospital “St. Marina”,
Varna, Bulgaria.

ESC Cardiac
Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy Guidelines 2013: what’s new in
cardiac resynchronization therapy.
Dr. Sv. Kurtev, University Hospital “St. Ekatherina”, Sofia,
Bulgaria
.

ESC
Guidelines on Management of Atrial Fibrillation: what’s new. Dr. M. Protich,
National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria

10:00-10:30
Coffee break

10:30-11:30 Cardiac resynchronization therapy I

Chairs: Assoc. Prof At. Penev, Dr. V. Traykov

Patient
selection for cardiac resynchronization therapy: role of imaging. Dr. Orlin
Litzanov, Multiprofile Hospital for Active Treatment, Plovdiv, Bulgaria

LV lead
position and response to cardiac resynchronization therapy. Dr. V. Traykov,
Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria

Complications of cardiac
resynchronization therapy.
Dr. Sv. Iovev PhD, University Hospital
“St. Ekatherina”, Sofia, Bulgaria

11:30-12:30 Satellite
Symposium

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:40
Cardiac resynchronization therapy II

Chairs: Assoc. Prof V. Velchev, Dr.
Sv Iovev, PhD

Venoplasty
and stenting during LV lead implantation. Dr. B. Borisov, University Hospital “Prof.
St. Kirkovitsch”, Stara Zagora, Bulgaria.

Chronic
right ventricular pacing: indications for upgrade to CRT. Dr. Sv. Iovev
PhD,University Hospital “St. Ekatherina”, Sofia, Bulgaria

Criteria
for response to therapy and management of non-responders. Assoc. Prof V.
Velchev, University Hospital “St.
Anna”, Sofia, Bulgaria

14:40-15:00 Coffee
break

15:00-16:10 Cardiac
pacing

Chairs: Dr. Sv Iovev, PhD, Dr. N.
Pancheva

Pacing mode
selection. Assoc. Prof. At. Penev,
University Hospital “St. Marina”, Varna, Bulgaria.

Periprocedural
anticoagulation. Dr. D. Markov, University Hospital “Tsaritsa Ionna -
Isul”, Sofia, Bulgaria.

Lead
extraction: indications, techniques and results. Dr. László Sághy, PhD,
University of Szeged, Hungary

16:10-17:30 Implantable
Cardioverter-Defibrillators

Chairs: Assoc. Prof V. Velchev, Dr.
V. Traykov

Primary
prevention of sudden cardiac death: which patient is really at risk? Dr. M.
Stoyanov, National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria

Secondary
prevention of sudden cardiac death: how to program the device. Dr. L. Poposka,
Skopie, Macedonia

Inappropriate
therapy and electrical storm. Dr. M. Protich, National Heart Hospital, Sofia.

17:30-18:30 Case
presentations

The most
difficult CRT implantation in my practice. 3 cases

Pulmonary
veins isolation – 1 case.

ICD
implantation/follow up – 1 case

Discussion

18:30-19:30 Satellite
symposium

19:30 Closing
remarks

20:00 Dinner

Първи Конгрес на Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България. 4-5 Април 2014 година, Стара Загора.

Първи Конгрес на Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България.

4-5 Април 2014 година, Стара Загора.

Окончателна програма

Петък 04.04.2014

10:00-12:00 Пристигане и настаняване

12:00-13:20 Обяд

13:20-13:30 Oткриване  – д-р Св. Йовев д.м.

13:30-14:30 Сателитен симпозиум

14:30-16:00 Сесия Предсърдно мъждене I

Модератори: Доц Т. Балабански, д-р В. Трайков

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: селекция на пациентите – 30 мин,  д-р В. Трайков

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: техника и резултати – 30 мин,  Доц Ч. Шалганов

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: усложнения – 30 мин, д-р М. Стоянов

16:00-16:30 Кафе Пауза

16:30-17:20 Сесия Предсърдно мъждене II

Модератори: Доц  Ч. Шалганов, Доц В.Велчев

Предсърдно мъждене и ресинхронизираща терапия: да или не? – 20 мин, д-р  Б. Иванов

Нови антиаритмични медикаменти при лечението на предсърдно мъждене – 30 мин, Доц. Т. Балабански

17:20-18:20 Сателитен симпозиум

18:30-20:00 Общо събрание ССЕКБ

20:00 Вечеря

Събота 05.04

08:30-10:00  Нови препоръки на Европейското Кардиологично Дружество 2013

Модератори: Доц  В. Велчев, д-р  Св. Йовев д.м.

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за имплантация на електокардиостимулатори: какво ново? – 30 мин. д-р Н. Панчева

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за ресинхронизираща терапия 2013: какво ново? – 30 мин. д-р Св. Куртев.

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за лечение на предсърдно мъждене: какво ново? – 30 мин. д-р М. Протич

10:00-10:30 Кафе пауза

10:30-11:30  Сесия Ресинхронизираща терапия I

Модератори:  д-р В. Трайков,  Доц  Ат. Пенев

Селекция на пациентите за ресинхронизираща терапия: роля на образните методики – 20 мин., д-р Орлин Лицанов

Позиция на ЛК електрод: роля за отговора на терапията – 20 мин, д-р В. Трайков

Ресинхронизираща терапия: усложнения – 20 мин, д-р Св. Йовев д.м.

11:30-12:30 Сателитен симпозиум

12:30-13:30 Обяд

13:30-14:40 Сесия Ресинхронизираща терапия II

Модератори: Доц В.Велчев, д-р Св. Йовев д.м.

Венопластика и стентиране при имплантация на левокамерния електрод – 20 мин, д-р Б. Борисов

Хронична деснокамерна стимулация: показания за надграждане на електрокардиостимулатора до ресинхронизираща система – 20 мин,  д-р  Св.  Йовев д.м.

Критерии за отговор и поведение при липса на отговор на ресинхронизиращата терапия – 30 мин, Доц  В. Велчев

14:40-15:00 Кафе пауза

15:00-16:10 Конвенционална електрокардиостимулация

Модератори: д-р  Н. Панчева, д-р Св. Йовев д.м.

Избор на режим на стимулация – 20 мин, Доц  Ат. Пенев

Периоперативна антикоагулантна терапия – 20 мин, Д-р Д. Марков

Екстракция на електроди: индикации, методика, резултати – 30 мин, Д-р Laszlo Saghy – Сегед, Унгария

16:10-17:30 Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори

Модератори: д-р  В. Трайков, доц  В. Велчев

Първична профилактика на ВСС: кой пациент наистина е рисков? – 30 мин, д-р М. Стоянов

Вторична профилактика на ВСС: как да програмираме устройството? – 30 мин, д-р L. Poposka, Скопие, Македония.

Неприемлива терапия и електрическа буря – 20 мин,  д-р М. Протич

17:30-18:30 Представяне на случаи

Моята най-трудна имплантация на система за ресинхронизираща терапия: 3 случая по 10 мин

Случай: изолация на пулмоналните вени – 10 мин

Случай: имплантация/контрола на кардиовертер-дефибрилатор – 10 мин

Дискусия: 10 мин

18:30-19:30 Сателитен симпозиум?

19:30 Закриване

20:00 Вечеря

06.04.2013 Закуска и отпътуване

Линк към програмата

Финансово състояние на дружеството за 2011 г.

В прикачения файл може да видите подробен отчет за приходите и разходите на Дружеството по електрокардиостимулация и електрофизиология за 2011 г.
В проходната част подробно може да видите какви преводи е имало към дружеството и от коя фирма или институция.

Ръководството на Дружеството държи да има пълна яснота и публичност относно финансовата част на управлението.

Финансово състояние на дружеството за 2011 г.

НОВИНИ

Предложение за промени на Клинична пътека 40

Окончателен вариант на предложение за пътека номер  40