Протокол от Общо Отчетно-Изборно Събрание на ССКЕБ, проведено на 11.01.2020 г в гр. Пловдив

Протокол от Общо Отчетно-Изборно Събрание на ССКЕБ, проведено на 11.01.2020 г в гр. Пловдив

Правила за администриране на регистъра по електрофизиология BgEphy

Протокол от редовно Общо Събрание на ССКЕБ – 02.12.2017 г, гр. Хисаря

Протокол от редовно Общо Събрание на ССКЕБ – 02.12.2017 г можете да намерите тук

Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 10.12.2016 г.

Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 10.12.2016 г.

Може да изтеглите файла от тук.

Протоколи и документи свързани с Общото събрание от 19.10.2014 г. в Трявна

Покана до членовете на OС може да видите тук

Покана до УС на Сдружението може да видите тук

Списък на присъстващите членове може да видите тук и тук