НОВИНИ

Дати за провеждане на изпит за придобиване сертификат по “Кардиостимулация – базово ниво”

Протокол

http://www.bgpace.com/wp-content/uploads/2015/07/protokol.tif

НОВИНИ

Решение на Софийски градски съд

Линк към Решението

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Протокол от редовно общо събрание април 2014 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ ИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ,

проведено на 06  Април 2014 г.
Линк към протокола

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Предложение за нов Устав на Дружеството – 2014 г.

Уважаеми колеги,
публикуваме проекта за изменение на Устава на Сдрежението, който е съобразен с направените до този момент бележки по него. На заседание на Общото събрание през ноември т.г. ще приемем новият Устав.
Моля, в срок най-късно до 15 септември 2014г., който има други предложения да ги изпрати на ел. адрес на Сдружението, за да бъдат отразени.
С Уважение,
Председател: Д-р Йовев

НОВИНИ

България


УСТАВ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги
Общо събрание ще се проведе на 05.04.2014 г. (събота) от 18.30 ч. в Стара Загора, хотел Калиста.

Линк към Устава!

РЕКЛАМА