НОВИНИ

Решение на Софийски градски съд

Линк към Решението

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Протокол от редовно общо събрание април 2014 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ ИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ,

проведено на 06  Април 2014 г.
Линк към протокола

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Предложение за нов Устав на Дружеството – 2014 г.

Уважаеми колеги,
публикуваме проекта за изменение на Устава на Сдрежението, който е съобразен с направените до този момент бележки по него. На заседание на Общото събрание през ноември т.г. ще приемем новият Устав.
Моля, в срок най-късно до 15 септември 2014г., който има други предложения да ги изпрати на ел. адрес на Сдружението, за да бъдат отразени.
С Уважение,
Председател: Д-р Йовев

НОВИНИ

България


УСТАВ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги
Общо събрание ще се проведе на 05.04.2014 г. (събота) от 18.30 ч. в Стара Загора, хотел Калиста.

Линк към Устава!

НОВИНИ

Програма за обучение по ВСД кардиостимулация

Уважаеми колеги

По предложение на Управителния съвет на ССКЕБ, тази седмица бе утвърдена програмата за високо специализирана дейност Кардиостимулация от Ректора на МУ. В по-долните линкове е качена пълната програма заедно със утвърдителното писмо от ректора на МУ.

Утвърдена програма от Ректора на МУ – София, съгласувана с БЛС.

Тук може да изтеглите цялата програма с всички изисквания.

РЕКЛАМА