НОВИНИ

CRT II survey

Уважаеми Колеги,

От името на ССЕКБ и от мое име ви благодаря, че се включихте в регистъра CRT II. Участието ни е от съществено значение за по-добрата разпознаваемост на страната и на нашите специалисти по електрокардиостимулация. В комуникация с организационния комитет на регистъра стана ясно, че този регистър няма да бъде свързан с финансово стимулиране на участващите центрове. Получихме уверението на организаторите, че данните, които въвеждаме и резултатите от регистъра по отношение на българската кохорта могат да бъдат използвани  за научни цели, включително и за публикации.

С уважение,

д-р Св. Йовев, ДМ

Председател на ССЕКБ

Национален Координатор на CRT II Survey

НОВИНИ

Дати за провеждане на изпит за придобиване сертификат по “Кардиостимулация – базово ниво”

Протокол

http://www.bgpace.com/wp-content/uploads/2015/07/protokol.tif

НОВИНИ

Решение на Софийски градски съд

Линк към Решението

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Протокол от редовно общо събрание април 2014 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ ИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ,

проведено на 06  Април 2014 г.
Линк към протокола

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Предложение за нов Устав на Дружеството – 2014 г.

Уважаеми колеги,
публикуваме проекта за изменение на Устава на Сдрежението, който е съобразен с направените до този момент бележки по него. На заседание на Общото събрание през ноември т.г. ще приемем новият Устав.
Моля, в срок най-късно до 15 септември 2014г., който има други предложения да ги изпрати на ел. адрес на Сдружението, за да бъдат отразени.
С Уважение,
Председател: Д-р Йовев

РЕКЛАМА