НОВИНИ

Aвтоматична система за мониторинг на регистъра BGPace

Здравейте,

Въведохме автоматична система за мониторинг на регистъра на имплантираните. Бяха засечени десетки случаи на некоректно въведени протоколи за имплантации. В резултат на това беше направен пълен одит на регистъра.

До 1 месец ще бъдат въведени следните рестрикции и допълнителни условия при въвеждането на протоколи в регистъра:

  1. В картона на един пациент няма да може да присъстват 2 протокола за „първична имплантация“
  2. Потребителите на системата ще имат право да създават протокол за „вторична имплантация“ или „upgade“ най-рано 30 дни след създаването на протокол за „първична имплантация“
  3. Полето „Сериен номер“ в секция „Данни за поставения кардиостимулатор“ и полето „Сериен номер“ в „Данни за поставения електрод“ трябва да бъдат уникални – няма да се допускат в системата 2 протокола с идентични серийни номера на кардиостимулатора и електрода.

Към този e-mail (в excel файл) прилагаме извършения одит. Документът е оформен по следния начин – първата колона е име на пациента, до името има линк към картона на съответния пациент, болницата в която е извършена имплантацията, датата на имплантация, допълнителна информация свързана с протокола (като номер, тип на имплантацията и т.н.), лекаря извършил имплантацията, асистиращия лекар, дата на създаване/въвеждане на протокола в регистрите, кой потребител е въвел протокола в регистъра и забележки (кратки коментари за нередностите в протокола).

Сред най-честите нарушения са:

  • Въвеждане на 2 протокола за първична имплантация на 1 пациент
  • Дублиране на протоколи за първична имплантация – въвеждане на един и същ протокол няколко пъти в системата
  • Дублиране на протоколи за вторична имплантация

След обновяването на програмния код на регистрите предстои всички дублирани протоколи да бъдат изтрити.

Моля обърнете внимание, че системата е под постоянен мониторинг. Цялата история на достъп и използване на регистрите (в коя болница, кой потребител, от кое IP/Компютър, в колко часа и действия на потребителя в регистрите) се съхранява и може да бъде възстановена в много големи детайли при нужда.

Екипът ни е на разположение, ако имате въпроси.

Поздрави,

Гергана Димитрова

НОВИНИ

CRT II survey

Уважаеми Колеги,

От името на ССЕКБ и от мое име ви благодаря, че се включихте в регистъра CRT II. Участието ни е от съществено значение за по-добрата разпознаваемост на страната и на нашите специалисти по електрокардиостимулация. В комуникация с организационния комитет на регистъра стана ясно, че този регистър няма да бъде свързан с финансово стимулиране на участващите центрове. Получихме уверението на организаторите, че данните, които въвеждаме и резултатите от регистъра по отношение на българската кохорта могат да бъдат използвани  за научни цели, включително и за публикации.

С уважение,

д-р Св. Йовев, ДМ

Председател на ССЕКБ

Национален Координатор на CRT II Survey

НОВИНИ

Дати за провеждане на изпит за придобиване сертификат по “Кардиостимулация – базово ниво”

Протокол

http://www.bgpace.com/wp-content/uploads/2015/07/protokol.tif

НОВИНИ

Решение на Софийски градски съд

Линк към Решението

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Протокол от редовно общо събрание април 2014 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ ИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ,

проведено на 06  Април 2014 г.
Линк към протокола

РЕКЛАМА