ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


Общо събрание на ССКЕБ

Общо събрание на ССКЕБ ще се проведе на 10.12.2016 в гр Велинград.

В прикачения файл ще намерите дневния ред на събранието.

П.С

Поради организационни проблеми мястото на провеждане на събранието е хотел Вела Хилс – Велинград. Датите остават същите и всички останали условия за потвърждаване както е посочено в линка.

link

НОВИНИ

Програма за III-ти конгрес на ССКЕБ

Уважаеми колеги,

в посочените линкове ще намерите актуалната програма за предстоящия конгрес на ССКЕБ

БГ

ENG

НОВИНИ

Уважаеми членове на ССКЕБ,
ССКЕБ има удоволствието да Ви покани на третият ежегоден конгрес на сдружението в комплекс Слънчев ден в периода 27.05.16 – 29.05.16. ССКЕБ поема изцяло разноските на своите пълноправни членове според условията в покната.
В прикаченият файл ще намерите:
- програма на конгреса
- условия за участие
Моля да заявите участие писмено в срок до 15.03.2016 на имейл адрес b.yordanov@insight-events.bg като предоставите две имена, имейл, телефон, избор на хотел и тип стая. След тази дата сдружението няма да се ангажира с поемането на вашите разноски.


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

България


III – ти конгрес на ССКЕБ ХОТЕЛ МАРИНА 4*, КОМПЛЕКС СЛЪНЧЕВ ДЕН 27 Май 2016 – 29 Май 2016

Форма за групова регистрация над 10 човека  - Group registration form Форма за индивидуална регистрация – ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Бланка за спонсорство – Sponsorship Примерна програма – Primerna programa SSKEB 2016; Окончателната програма ще бъде обявена след 28.02.2016

НОВИНИ

Aвтоматична система за мониторинг на регистъра BGPace

Здравейте,

Въведохме автоматична система за мониторинг на регистъра на имплантираните. Бяха засечени десетки случаи на некоректно въведени протоколи за имплантации. В резултат на това беше направен пълен одит на регистъра.

До 1 месец ще бъдат въведени следните рестрикции и допълнителни условия при въвеждането на протоколи в регистъра:

  1. В картона на един пациент няма да може да присъстват 2 протокола за „първична имплантация“
  2. Потребителите на системата ще имат право да създават протокол за „вторична имплантация“ или „upgade“ най-рано 30 дни след създаването на протокол за „първична имплантация“
  3. Полето „Сериен номер“ в секция „Данни за поставения кардиостимулатор“ и полето „Сериен номер“ в „Данни за поставения електрод“ трябва да бъдат уникални – няма да се допускат в системата 2 протокола с идентични серийни номера на кардиостимулатора и електрода.

Към този e-mail (в excel файл) прилагаме извършения одит. Документът е оформен по следния начин – първата колона е име на пациента, до името има линк към картона на съответния пациент, болницата в която е извършена имплантацията, датата на имплантация, допълнителна информация свързана с протокола (като номер, тип на имплантацията и т.н.), лекаря извършил имплантацията, асистиращия лекар, дата на създаване/въвеждане на протокола в регистрите, кой потребител е въвел протокола в регистъра и забележки (кратки коментари за нередностите в протокола).

Сред най-честите нарушения са:

  • Въвеждане на 2 протокола за първична имплантация на 1 пациент
  • Дублиране на протоколи за първична имплантация – въвеждане на един и същ протокол няколко пъти в системата
  • Дублиране на протоколи за вторична имплантация

След обновяването на програмния код на регистрите предстои всички дублирани протоколи да бъдат изтрити.

Моля обърнете внимание, че системата е под постоянен мониторинг. Цялата история на достъп и използване на регистрите (в коя болница, кой потребител, от кое IP/Компютър, в колко часа и действия на потребителя в регистрите) се съхранява и може да бъде възстановена в много големи детайли при нужда.

Екипът ни е на разположение, ако имате въпроси.

Поздрави,

Гергана Димитрова

РЕКЛАМА