НОВИНИ

Отговор на НЗОК на писмо на Омбудсмана относно пълно реимбурсиране на кардиовертер-дефибрилатори

Отговор НЗОК

НОВИНИ

Отговор на Омбудсмана на Р България относно предложение на ССКЕБ за пълно реимбурсиране на кардиовертер-дефибрилатори

Документ

НОВИНИ

Отговор от Омбудсмана на Р България относно промени в реимбурсните цени

Отговор

НОВИНИ

Отговор от НЗОК на становище на ССКЕБ

Отговор

НОВИНИ

Становище от ССКЕБ относно промяната в реимбурсните цени на имплантируеми електронни устройства и консумативи за триизмерен мепинг в електрофизиологията

Становище