НОВИНИ

Предложение за нов Устав на Дружеството – 2014 г.

Уважаеми колеги,
публикуваме проекта за изменение на Устава на Сдрежението, който е съобразен с направените до този момент бележки по него. На заседание на Общото събрание през ноември т.г. ще приемем новият Устав.
Моля, в срок най-късно до 15 септември 2014г., който има други предложения да ги изпрати на ел. адрес на Сдружението, за да бъдат отразени.
С Уважение,
Председател: Д-р Йовев