НОВИНИ

Протокол от редовно общо събрание април 2014 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ ИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ,

проведено на 06  Април 2014 г.
Линк към протокола