Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 19.10.2014 г.

Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 19.10.2014 г.

Може да изтеглите файла от тук и тук