Протоколи и документи свързани с Общото събрание от 19.10.2014 г. в Трявна

Покана до членовете на OС може да видите тук

Покана до УС на Сдружението може да видите тук

Списък на присъстващите членове може да видите тук и тук