НОВИНИ

Дати за провеждане на изпит за придобиване сертификат по “Кардиостимулация – базово ниво”

Протокол

http://www.bgpace.com/wp-content/uploads/2015/07/protokol.tif