НОВИНИ

CRT II survey

Уважаеми Колеги,

От името на ССЕКБ и от мое име ви благодаря, че се включихте в регистъра CRT II. Участието ни е от съществено значение за по-добрата разпознаваемост на страната и на нашите специалисти по електрокардиостимулация. В комуникация с организационния комитет на регистъра стана ясно, че този регистър няма да бъде свързан с финансово стимулиране на участващите центрове. Получихме уверението на организаторите, че данните, които въвеждаме и резултатите от регистъра по отношение на българската кохорта могат да бъдат използвани  за научни цели, включително и за публикации.

С уважение,

д-р Св. Йовев, ДМ

Председател на ССЕКБ

Национален Координатор на CRT II Survey