НОВИНИ

Aвтоматична система за мониторинг на регистъра BGPace

Здравейте,

Въведохме автоматична система за мониторинг на регистъра на имплантираните. Бяха засечени десетки случаи на некоректно въведени протоколи за имплантации. В резултат на това беше направен пълен одит на регистъра.

До 1 месец ще бъдат въведени следните рестрикции и допълнителни условия при въвеждането на протоколи в регистъра:

  1. В картона на един пациент няма да може да присъстват 2 протокола за „първична имплантация“
  2. Потребителите на системата ще имат право да създават протокол за „вторична имплантация“ или „upgade“ най-рано 30 дни след създаването на протокол за „първична имплантация“
  3. Полето „Сериен номер“ в секция „Данни за поставения кардиостимулатор“ и полето „Сериен номер“ в „Данни за поставения електрод“ трябва да бъдат уникални – няма да се допускат в системата 2 протокола с идентични серийни номера на кардиостимулатора и електрода.

Към този e-mail (в excel файл) прилагаме извършения одит. Документът е оформен по следния начин – първата колона е име на пациента, до името има линк към картона на съответния пациент, болницата в която е извършена имплантацията, датата на имплантация, допълнителна информация свързана с протокола (като номер, тип на имплантацията и т.н.), лекаря извършил имплантацията, асистиращия лекар, дата на създаване/въвеждане на протокола в регистрите, кой потребител е въвел протокола в регистъра и забележки (кратки коментари за нередностите в протокола).

Сред най-честите нарушения са:

  • Въвеждане на 2 протокола за първична имплантация на 1 пациент
  • Дублиране на протоколи за първична имплантация – въвеждане на един и същ протокол няколко пъти в системата
  • Дублиране на протоколи за вторична имплантация

След обновяването на програмния код на регистрите предстои всички дублирани протоколи да бъдат изтрити.

Моля обърнете внимание, че системата е под постоянен мониторинг. Цялата история на достъп и използване на регистрите (в коя болница, кой потребител, от кое IP/Компютър, в колко часа и действия на потребителя в регистрите) се съхранява и може да бъде възстановена в много големи детайли при нужда.

Екипът ни е на разположение, ако имате въпроси.

Поздрави,

Гергана Димитрова