Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 10.12.2016 г.

Протокол от редовното Общо събрание на ССКЕБ от 10.12.2016 г.

Може да изтеглите файла от тук.