Протокол от редовно Общо Събрание на ССКЕБ – 02.12.2017 г, гр. Хисаря

Протокол от редовно Общо Събрание на ССКЕБ – 02.12.2017 г можете да намерите тук