НОВИНИ

Отговор на Омбудсмана на Р България относно предложение на ССКЕБ за пълно реимбурсиране на кардиовертер-дефибрилатори

Документ