Протокол от Общо Отчетно-Изборно Събрание на ССКЕБ, проведено на 11.01.2020 г в гр. Пловдив

Протокол от Общо Отчетно-Изборно Събрание на ССКЕБ, проведено на 11.01.2020 г в гр. Пловдив