СТАТИИ

General anaesthesia for external electrical cardioversion of atrial fibrillation: experience of an exclusively cardiological procedural management

Плановото електрическото кардиоверзио (ПЕК) продължава да има важно практическо значение в лечението на предсърдното мъждене (ПМ). Външното ПЕК е краткотрайна, но болезнена процедура и изисква кратко действаща, но дълбока седация. Аналгезия, амнезия и бързо пълно възстановяване са оптималните характеристики на анестезията за тези процедури.
Общата анестезия традиционно се извършва от анестезиологичен екип (сестра и лекар). Координацията между анестезиолог и кардиолог често е възпрепятствана от логистични проблеми включващи дълго време за чакане и повишена цена на процедурата. Някой проучвания акцентират върху възможността краткотрайната венозна анестезия да се извършва от лекар без специална насоченост в анестезиологията. (Heart 2002;88:117–8.) (Heart 2004;90:1374–6.)

Целта на това едноцентрово проучване е да изследва безопасността и ефикасността на комбинацията от мидазолам и пропофол при пациенти с необходимост от краткотрайна венозна анестезия, като и да проучи възможноста за прилгането и само от кард…иолози.
ПЕК била извършвана в амбулаторни условия (520 от 624 процедури) от кардиолози, като анестезиологичен екип е бил на разположение при необходимост. Електрическото кардиоверзио било ефективно в 98,9%, както при 31 процедури (0,5%) след влизането в синусов ритъм е последвало пореден пристъп на ПМ. Ефективността на анестезията била 100%. Няма случай при който се е наложила интубация, няма случай на нежелана лекарствена реакция към мидазолама и пропофола. Не е регистрирано нито едно обаждане към анестезиологичен екип за помощ.