СТАТИИ

Prevention of Atrial Fibrillation Recurrence With Corticosteroids After Radiofrequency Catheter Ablation

Радиофрекветната изолация на пулмонални вени е ефективна терапевтична опция при пациенти с медикаментозно рефрактерно пароксизмално предсърдно мъждене (ПМ). Нивото на повторни пристъпи след успешна радиофрекветна аблация остава високо (J Cardiovasc Electrophysiol 2008;19:611–7), като повторни пристъпи се наблюдават често първите няколко седмици след процедурата. (J Interv Card Electrophysiol 2004;10:221– 6.) Съществуват множество данни за връзка между възпалителни процеси и развитие на ПМ (J Am Coll Cardiol 2007;50:2021– 8.) Електрическата радиофрекветна изолация на пулмоналните вени е свързана с обширно миокардно увреждане, което може да доведе до системен и локален възпалителен отговор. Проучвания разкриват, че възпалителния процес явяващ се малко след извършване на радиофрекветна аблация е свързан с повторен епизод на ПМ до 3 дни след процедурата. (Am J Cardiol 2009;103:1249 –54.) Няколко проучвания показват намаление на повторните епизоди на ПМ след прилагане на кортикостероиди при пациенти след сърдечна хирургия.

Проучването е проспективно двойно сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано и включва 130 пациента с медикаментозно рефрактерно ПМ с първа процедура на радиофрекветна аблация. Всички антиаритмици са били спрени преди процедурата. Пациентите на хидрокортизон получили 2 mg/kg hydrocortisone и 0,5 mg/kg/24h преднизолон за 3 дни. Всяка група била разделена на три подгрупи – бърз пристъп на ПМ (до 3 дни от процедурата), ранен пристъп на ПМ (от 4 до 30 дена след аблацията) и без пристъп на ПМ.
Резултати от проучването:
1. Острия възпалителен отговор след радиофрекветна аблация е бил по-висок при пациентите с бърз пристъп на ПМ, отколкото тези с ранен пристъп.
2. Кортикостероидното лечение намалява възпалителния отговор и пристъпите на ПМ.
3. Кортикостероидното лечение е свързано с по-малко повтоени пристъпи на ПМ за 1 месец след кортикостероидно лечение и 14 месеца след първоначалното едномесечно проследяване.
4. Кортикостероидното лечение не намалява ранните пристъпи на ПМ за 14 месеца при групите с ранно ПМ или без пристъп на ПМ за първия един месец.

Линк към абстракта