СТАТИИ

Impact of reduction in early- and late-systolic functional mitral regurgitation on reverse remodelling after cardiac resynchronization therapy

Сърдечната ресихронизираща терапия (CRT) е с доказана полза при пациенти с напреднала сърдечна недостатъчност (СН) и удължен QRS комплекс. Множество проучвания потвърждават положителния ефект на CRT в/у симптоматиката, физическия капацитет, сърдечната функция и прогнозата на заболяването.
От гледна точка на хемодинамиката, подобрението в степента на митралната регургитация (MR), води до подобрение в систолната функция и от там до обратно ремоделиране на лява камера (ЛК). Вероятно MR е важен компонент в хемодинамичните промени и ползи в систолната функция при пациенти със CRT. Това се свързва с разтоварващия и ефект в/у лява камера и лявото предсърдие. (Circulation 2004;110(11Suppl.1):II103–II108.)
На този етап не е изследвано дали наличието на MR преди пейсиране на устройството води до влошаване на прогнозата и положителното ремоделиране на ЛК при тези пациенти. MR е комплексен феномен състоящ се от различни фази – ранна систолна фаза, започваща с изоволометричната контракция и късна систолна фаза. (J Am Coll Cardiol 2005;46:2270–2276.) Тези две фази могат да отговарят по различен начин след имплантация на CRT, както и да влияят различно в/у ремоделирането на ЛК.

Според това проучване CRT подобрява, както ранната MR, така и късната MR при пациенти с напреднала СН. Данните от проучването съобщават, че при пациентите със значимо подобрение в степента на MR се наблюдава и значимо обратно ремоделиране и подобрение в фракцията на изтласкване (ФИ) на ЛК. И обратното – при липса на намаление на MR липсва и значимо ЛК ремоделиране и покачване във ФИ.

Линк към абстракта