СТАТИИ

Relationship Between Nonsustained Ventricular Tachycardia After Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome and Sudden Cardiac Death. Observations From the Metabolic Efficiency With Ranolazine for Less Ischemia in Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome–Thrombolysis in Myocardial Infarction 36 (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial

Проучването изследва връзката между непродължителната тахикардия (VT) и внезапната сърдечна смърт (ВСС) при 6345 пациента, рандомизирани след остър коронарен синдром без ST елевация към ranolazine или плацебо. Продължително ЕКГ мониториране  било извършено 7 дена след рандомизацията. Пациентите били проследявани за ВСС за 1 година.
Сравнено с пациентите без VT, пациентите с регистрирани триплети (31,2%) нямат повишен риск за ВСС (1,4% с/у 1,2%). Риска от ВСС е сигнификатно по-висок при пациенти с VT от 4 до 7 комплекса (18,5%) и при пациентите с VT над 8 комплекса (6,8%). Този ефект е независим от характеристиките на пациентите и фракцията на изтласкване. VT наблюдавана през първите 48 часа след хоспитализацията не е свързана с ВСС.
Извода от проучването е, че VT е често срещана при пациенти с остър коронарен синдром без ST елевация и дори кратките епизоди от 4 до 7 комплекса са свързани с риск от ВСС през първата година при тези пациенти.