НОВИНИ

Критерии за участие на пациенти в Първия Български Регистър за Кардиовертер-дефибрилатори

Критерии за включване: вторична профилактика

  1. Лица, преживели внезапна сърдечна смърт
  2. Възраст над 18 години
  3. Да имат подписано съгласие за участие в регистъра

Критерии за изключване:

  1. Да имат вече имплантирани кардиостимулатор, кардиовертер-дефибрилатор или устройство за ресинхронизираща терапия.
  2. Да имат планирана сърдечно-съдова интервенция
  3. Наличие на остър коронарен синдром, сърдечна операция, ангиопластика или мозъчно съдов инцидент 40 дни преди включването в имплантацията.
  4. Да са включени в други проучвания на лекарства или устройства.
  5. Жени, които са бременни, кърмят или използват ненадеждни контрацептиви в репродуктивна възраст.
  6. Хора, които нямат физическата или психическата възможност да вземат участие в този регистър.
  7. Очаквана продължителност на живота по-малка от 12 месеца.

Обратими камерни аритмии – напр. при диселектролитемия