НОВИНИ

Възражение На Българско сдружение по кардиостимулация и елктрофизиология

Възражение

На Българско сдружение  по кардиостимулация и елктрофизиология

Уважаеми, колеги

с чувсво на недоумение и професионално неудовлетворение се обръщаме към Вас  за разбиране, съдействие и бърза адекватна реакция при остойностяването на клинична пътека №40 – „имплантация на кардиостимулатор“.

Стойноста на въпросната пътека е най-ниската от всички инвазивни процедури. Това не би могло да се окачестви по друг начин, освен като некомпетнтно и небрежно недооценяване на усилията и професионалната подготовка и квалификация, които се иззискват при реализацията на една процедура при имплантиране на пейсмейкър.

За ваша информация, имплантацията на ресинхронизираща система за стимулация на сърцето (алтернативен метод на сърдечна трансплрантация и кардиовертердефибрилатор) не отстъпва по сложност на една кардиологична интервенционална процедура. Този модерен метод  изисква често пъти екипът да бъде подложен на продължително облъчване с ренгенови лъчи, като често пъти се налага присъствието на анестезиолог. Общата продължителност е от 2 до 4 часа.

С оглед не взетите предвид гореупоменати особености на нашата работа и подценяването на усилията ни и специфика на дейноста ни, предлагам стойността на тези процедури да не е сума под 1500 лева. Опасявам се, че при не проявено разбиране малкият брой лекари специалисти,компетентни да извършват тези модерни поцедури ще бъдат окончателно демотивирани.

Оставам на разпложение за допълнителна информация и уточняване позицията на сдружението, което оглавявам.

С уважение

Д-р Светослав Йовев

Председател на Българско Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология

Завеждащ сектор по кардиостимулация в УНСБАЛ“ Св ЕКатерина „София

Контакти

sviovev@yahoo.com