НОВИНИ

ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯТА И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ В ЧЕРВЕНАТА ЗОНА

На 29.12.2010 г. в 12.00 в Конферетната зала на БТА – София ще се проведе пресконференция на тема – “Електрокардиостимулация и електрофизиология в България в червената зона”.

УЧАСТНИЦИ :
1.  Д-р Св. Йовев – Председател на сдружението по електрокадиостимулация и електрофизиология.
2.  Доц. Ч. Шалганов – член на управитления съвет
3.  Доц. В. Велечев     – член на управителния съвет.
4.  Д-р. Б.  Борисов    - член на управителния съвет.