СТАТИИ

Female Gender is Associated with a Better Outcome after Cardiac Resynchronization Therapy

Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) подобрява качеството на живот, физическия капацитет и преживяемостта при пациенти с тежка медикаментозно рефрактерна сърдечна недостатъчност (СН). Проучването CARE-HF съобщава за 40% редукция на общата смъртност (N Eng J Med 2005; 352:1539–1549), а проучването COMPANION (N Eng J Med 2004; 350:2140–2150) показва, че добавянето на ICD към ресинхронизиращото устройство (CRT-D) има допълнителна полза.
Някой проучвания съобщават за полови различия при CRT. Първото проучване което отчита по-малко ниво на рехоспитализации и по-ниска смъртност при жени в рамките на 6 месеца след имплантацията на CRT е MIRACLE. (J Interv Card Electrophysiol 2005;12:107–113.) В последствие данните от COMPANION демонстрират по-ниска честота на внезапна сърдечна смърт (ВСС) и по-малко на брой правилни електрошокове от дефибрилиращата функция на устройството. В скорошно проучване от 233 пациента със CRT и CRT-D се съобщава по-добра преживяемост при жени за период от 58 месеца. (Pacing Clin Electrophysiol 2009; 32 (Suppl. 1):S141–S145)

Проучването включва 550 пациента проследени средно 36 месеца с имплантирани CRT или CRT-D. Женския пол е предиктор за по-ниско ниво на обща смъртност, сърдечно съдова смъртност, МАСЕ и хоспитализации за СН. Зависимостта между по-добрата преживяемост на женския пол е независимо то възрастта, придружаващите заболявания, продължителността на QRS комплекса, както и параметри на СН, като функционален клас и фракция на изтласкване. Въпреки отчетеното по-силно обратно ремоделиране на ЛК при женския пол, по-добрата преживяемост също не е свързана с по-същественото обратно ремоделиране. Връзка липсва и между преживяемостта и етиологията на СН, както и от вида на устройството.

Линк към абстракта на проучването