СТАТИИ

A comparison of single-lead atrial pacing with dual-chamber pacing in sick sinus syndrome

Пациентите със Синдром на болния синусов възел (SSS с-ом) и брадикардия трябва да бъдат лекувани с еднокухинни електрокардиостимулатори (AAIR) или с двукухинни електрокардиостимулатори (DDDR). AAI пейсирането изисква запазена проводимост между предсърдия и камери и не протектира брадикардия ако впоследствие възникне AV блок. DDD стимулаторите са отлично решение при наличие на AV блок, но понякога нефизиологичното пейсиране на ДК е неприемливо високо, което променя електрическата активация и модела на съкращение на камерите. Това може да доведе до камерно ремоделиране с понижаване на фракцията на изтласкване и левопредсърдна дилатация (J Am Coll Cardiol 2009;54:764–776), което от своя страна е свързано с висок риск от предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност. (Lancet 1994; 344:1523–1528.)

Проучването включва 1415 пациента със SSS с-ом, рандомизирани към AAI срещу DDD електрокардиостимулатори, проследени средно за 5,6 години. Не съществува сигнификатна разлика в смъртността за периода на проследяване. AAI пейсирането е свързано с по-висока честота на пароксизмално предсърдно мъждене и два пъти по-висок риск от реоперация свързана с пейсмекърната с-ма. Тези резултати подсказват, че DDD пейсирането с програмиран леко удължен АV интервал е по-добрия избор, от колкото ААI пейсинг при пациентите със SSS с-ом.

Линк към абстракта на проучването