СТАТИИ

Сравнителна бионаличност на два лекарствени продукта с удължено освобождаване, съдържащи METOPROLOL SUCCINATE

Метопролол е бета1 селективен блокер, т.е. той действа на бета1 рецепторите в сърцето в значително по-ниски дози от тези, които са необходими за повлияване на бета2 рецепторите. Той няма бета стимулиращ ефект и притежава незначителен мембрано стабилизиращ ефект.
Метопролол намалява или блокира стимулиращият ефект на катехоламините (които се освобождават при физически или умствен стрес) върху сърцето. Той намалява тахикардията, понижава сърдечния дебит и контрактилитета и понижава кръвното налягане.
Плазмената концентрация и ефектът на таблетките метопролол сукцинат с удължено освобождаване (бета1 блокиране) са по-равномерно разпределени в периода на приложение в сравнение с тези постигани с обикновените таблетни форми с бета1 селективни бета-блокери.
Тъй като плазмените концентрации са стабилни, клиничната бета1 селективност е по-добра отколкото тази постигана с обикновените таблетни форми с бета1 селективни бета-блокери. Рискът от нежелани ефекти, появяващи се при максимални концентрации, също е минимален (брадикардия, мускулна слабост). При необходимост метопролол може да се прилага едновременно с бета2 агонист при пациенти със симптоми на обструктивно белодробно заболяване.
Метопролол се използва за лечение на следните състояния:

  • Хипертония.
  • Ангина пекторис.
  • Сърдечни аритмии, особено надкамерна тахикардия.
  • Профилактика за предотвратяване на смъртността от сърдечен произход и намаляване на реинфарктите след острата фаза на миокарден инфаркт.
  • Функционални сърдечни смущения (палпитации).
  • Профилактика на мигрена.
  • В комбинираното лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност (NYHA II-IV клас, левокамерна фракция на изтласкване <40%).

Пълната статия може да изтеглите от тук:

и тук: