НОВИНИ

Уведомително писмо

Уважаеми Колеги

Във връзка с промяна в Наредба 40 и разделение на клинична пътека номер 40 на 40.1 и 40.2, Ви молим да се въведат всички имплантации за 2011 г. в регистъра на интернет адрес www.bgpace.com до 30.01.2012 година. Възоснова на анализ на тези данни НЗОК ще сключва индивидуални договори със съответния център.

Предварително Ви Благодаря за съдействието.

София                                                                          Д-р Светослав Йовев

09.12.2012 г.

Документ

РЕКЛАМА