Финансово състояние на дружеството за 2011 г.

В прикачения файл може да видите подробен отчет за приходите и разходите на Дружеството по електрокардиостимулация и електрофизиология за 2011 г.
В проходната част подробно може да видите какви преводи е имало към дружеството и от коя фирма или институция.

Ръководството на Дружеството държи да има пълна яснота и публичност относно финансовата част на управлението.

Финансово състояние на дружеството за 2011 г.