Първи Конгрес на Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България. 4-5 Април 2014 година, Стара Загора.

Първи Конгрес на Съсловно Сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България.

4-5 Април 2014 година, Стара Загора.

Окончателна програма

Петък 04.04.2014

10:00-12:00 Пристигане и настаняване

12:00-13:20 Обяд

13:20-13:30 Oткриване  – д-р Св. Йовев д.м.

13:30-14:30 Сателитен симпозиум

14:30-16:00 Сесия Предсърдно мъждене I

Модератори: Доц Т. Балабански, д-р В. Трайков

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: селекция на пациентите – 30 мин,  д-р В. Трайков

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: техника и резултати – 30 мин,  Доц Ч. Шалганов

Катетърна аблация при предсърдно мъждене: усложнения – 30 мин, д-р М. Стоянов

16:00-16:30 Кафе Пауза

16:30-17:20 Сесия Предсърдно мъждене II

Модератори: Доц  Ч. Шалганов, Доц В.Велчев

Предсърдно мъждене и ресинхронизираща терапия: да или не? – 20 мин, д-р  Б. Иванов

Нови антиаритмични медикаменти при лечението на предсърдно мъждене – 30 мин, Доц. Т. Балабански

17:20-18:20 Сателитен симпозиум

18:30-20:00 Общо събрание ССЕКБ

20:00 Вечеря

Събота 05.04

08:30-10:00  Нови препоръки на Европейското Кардиологично Дружество 2013

Модератори: Доц  В. Велчев, д-р  Св. Йовев д.м.

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за имплантация на електокардиостимулатори: какво ново? – 30 мин. д-р Н. Панчева

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за ресинхронизираща терапия 2013: какво ново? – 30 мин. д-р Св. Куртев.

Препоръки на Европейското Кардиологично Дружество за лечение на предсърдно мъждене: какво ново? – 30 мин. д-р М. Протич

10:00-10:30 Кафе пауза

10:30-11:30  Сесия Ресинхронизираща терапия I

Модератори:  д-р В. Трайков,  Доц  Ат. Пенев

Селекция на пациентите за ресинхронизираща терапия: роля на образните методики – 20 мин., д-р Орлин Лицанов

Позиция на ЛК електрод: роля за отговора на терапията – 20 мин, д-р В. Трайков

Ресинхронизираща терапия: усложнения – 20 мин, д-р Св. Йовев д.м.

11:30-12:30 Сателитен симпозиум

12:30-13:30 Обяд

13:30-14:40 Сесия Ресинхронизираща терапия II

Модератори: Доц В.Велчев, д-р Св. Йовев д.м.

Венопластика и стентиране при имплантация на левокамерния електрод – 20 мин, д-р Б. Борисов

Хронична деснокамерна стимулация: показания за надграждане на електрокардиостимулатора до ресинхронизираща система – 20 мин,  д-р  Св.  Йовев д.м.

Критерии за отговор и поведение при липса на отговор на ресинхронизиращата терапия – 30 мин, Доц  В. Велчев

14:40-15:00 Кафе пауза

15:00-16:10 Конвенционална електрокардиостимулация

Модератори: д-р  Н. Панчева, д-р Св. Йовев д.м.

Избор на режим на стимулация – 20 мин, Доц  Ат. Пенев

Периоперативна антикоагулантна терапия – 20 мин, Д-р Д. Марков

Екстракция на електроди: индикации, методика, резултати – 30 мин, Д-р Laszlo Saghy – Сегед, Унгария

16:10-17:30 Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори

Модератори: д-р  В. Трайков, доц  В. Велчев

Първична профилактика на ВСС: кой пациент наистина е рисков? – 30 мин, д-р М. Стоянов

Вторична профилактика на ВСС: как да програмираме устройството? – 30 мин, д-р L. Poposka, Скопие, Македония.

Неприемлива терапия и електрическа буря – 20 мин,  д-р М. Протич

17:30-18:30 Представяне на случаи

Моята най-трудна имплантация на система за ресинхронизираща терапия: 3 случая по 10 мин

Случай: изолация на пулмоналните вени – 10 мин

Случай: имплантация/контрола на кардиовертер-дефибрилатор – 10 мин

Дискусия: 10 мин

18:30-19:30 Сателитен симпозиум?

19:30 Закриване

20:00 Вечеря

06.04.2013 Закуска и отпътуване

Линк към програмата