Центрове по кардиостимулация

УНСБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА”

Сектора по електрокардиостимулация към УНСБАЛ “Света Екатерина” е открит от д-р В. Денчев през м. февруари 1990 година. От 1994 г. работата се поема от д-р С. Йовев. Годишно се правят 600 имплантации, 1200 консултации и 3600 проверки на стимулатори.

От 2002 г. в сектора се имплантират и системи за ресинхронизираща терапия (CRT). Болницата проследява 10 пациента със система за дистанционно наблюдение – Home Monitoring®, както и 5 пациента с имплантируем Холтер монитор.

Секторът има собствена зала за имплантации както и кабинет за проследяване състоянието на пациентите.

Специалисти в сектора: д-р Йовев, д-р Стоилова, д-р Куртев, м.с. Петя Митова, м.с. Руми Младенова.

Сайт на болницата

НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА

Секторът по Кардиостимулация в Национална кардиологична болница София е основан в 1969 год. като първият в България самостоятелен център по кардиостимулация. Постепенно се налагат като рутинни всички видове имплантации на кардиостимулатори – от едно кухинната предсърдна или камерна стимулация SSI и SSIR, през физиологичните типове предсърдно камерна синхронизирана VDD и DDD стимулация, до специализираната кардиовертер дефибрилация – ICD и ресинхронизираща терапия CRT и CRTD.

От 1983 год. в сектора e въведена за първи път компютърна програма за диспансер и контрол на носители на кардиостимулатори, както и национален регистър на пациентите, благодарение на което сектора в НКБ, бе включен като едиствен за България център за имплантации към Европейската карта на носители на кардиостимулатори.

За 40 годишната история на сектора по Кардиостимулация в Национална кардиологична болница са реализирани над 20 000 имплантации, през диспансера са преминали над 20 000 човека. Под методичното ръководство на екипа от НКБ София са създадени останалите сектори по кардиостимулация в София и провинцията, обучени са над 15 кардиолога за нуждитазвит обем на дейност в областта на кардиостимулацията в България. Годишно се имплантират над 600 кардиостимулатора, над 30% от тях високотехнологични. През специализираният кабинет преминават до 5000 човека годишно за консултации и прегледи. Към диспансера се водят на отчет около 8 000 е на новоизградените центрове и продължават да се обучават нови колеги в модернта база на отделението. Сектора покрива целогодишна спешност.

УМБАЛСВЕТА АННА”

София

Секторът по електрокардиостимулация в болница “Света Анна” е създаден през 2005 г. към клиниката по кардиология.

В сектора работят: д-р Васил Велчев д.м. – началник на сектора

д-р Добри Хазърбасанов д.м.

д-р Цеца Велкова д.м.

И тримата имат специалност вътрешни болести и кардиология.

В сектора се поставят около 140 стимулатора на година като 60% са двукухинни, както и 12 устройства за ресинхронизираща терапия (CRT) .

Клиниката има съвместни процедури с клиниката по кардиохирургия.

На разположение е напълно оборудван кабинет за проследяване на пациенти.

Тел.: 02/ 9759 111 – приемен кабинет

e-mail: vasilvelchev@yahoo.com

http://www.sveta-anna.eu/

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

София

Секторът по електрокардиостимулация в УМБАЛ “Александровска” е основан през 2002 г. със съдействието на проф. д-р Йордан Марков, д.м., който е основен оператор до 2005 г.

Ежегодно се имплантират около 50 броя едно- и двукухинни апарати.  През 2009 г. стартира програма и за имплантация на системи за ресинхронизация на сърдечния ритъм (CRT), която в момента е прекратена.

Сектора се оглавява от доц. Ч. Панайотов, д.м.

За контакти:

http://www.alexandrovska.com, Клиника по кардиология

факс: 02/9230535

МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА”

СОФИЯ

Секторът по електрокардиостимулация към болница “Токуда” е създаден през 2006г. заедно с клиниката по кардиология. В сектора започват работа д-р Борислав Борисов и д-р Владислав Пакеров.

Секторът е оборудван със собствен кабинет за преглед и проследяване на пациентите както и напълно дигитализирана информационна система за всеки пациент.

През 2009г. към екипа се присъедниява д-р Гургуриев, който в момента заедно със м.с. Маргарита Станкова продължават дейността на сектора. Броят на имплантациите по вид и сложност нараства постоянно с годините като за 2010 стига 234 до месец септември, като около 50 % от устройствата са еднокухинни. Тенденцията през годините е за намаляване на простите стимулатоти за сметка на физиологичните. Като за 2010г. няма сложен нито един стимулатор без физиологична функция. През 2008 г. са извършени и първите успешни имплантации на ресинхронизиращи системи за лечение на сърдечна недостатъчност, както и на първия кардиовертер-дефибрилатор.

УМБАЛ “ГЕОРГИ СТРАНСКИ

Плевен

Центърът по електрокардиостимулация (ЕКС) при УМБАЛ Плевен е създаден през 1982 г. от д-р Ташко Делийски – хирург, в последствие професор по коремна хирургия. Същият е специализирал при професор Йордан Марков в НКБ София, доайен на електрокардиостимулацията в България. Тогавашният екип по ЕКС се е състоял от хирург, кардиолог, анестезиолог, рентгенолог, мед.сестра и рентгенов лаборант. Основен член на този екип е бил д-р Делийски. В последствие през 1985-1986 г. към екипа като постоянни членове се присъединяват д-р Венцислав Грозев – хирург и д-р Станислав Стефанов – кардиолог. От 1988 г. към екипа се присъединява д-р Йордан Узунангелов – кардиолог, a д-р Делийски напуска екипа. От 1994 г. с писмо на МЗ се оформя окончателния статус на центъра, територията която обслужва, начина за снабдяване с постоянните ЕКС, както и състава на центъра: д-р Стефанов, д-р Грозев, д-р Узунангелов, д-р Панчев, м.с. Иванова. От тогава екипът е с почти непроменяем състав.

Основната дейност на центъра се заключава в осигуряване на временната и трайна ЕКС за пациентите с проводни нарушения от болниците в Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска области.

В началото броят на имплантациите е около 30-40, като в последствие се повишават и достигат до 170 за година през последните 2–3 години. Започва се с най- нефизиологичната ЕКС – камерната с VVI pacing, следва AAI pacing, VVIR, а през последните 10 години и с физиологичните VDD и DDD пейсиране.

Имплантациите се извършват в залата за инвазивни Ro изследвания, която е пригодена и за тази дейност. Пациентите постъпват в клиниката по кардиология и ревматология на УМБАЛ Плевен.

Плевен 5800

Бул. “Георги Кочев” 8А

тел. 064 886100

тел. 064 804212

http://www.umbalpleven.com

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” СОФИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Инвазивен сектор по аритмология и кардиостимулация

Секторът по кардиостимулация към клиниката по Кардиология е създаден през 2007 г. с участието на Проф. Йордан Марков. Извършват се едно- и двукухинни имплантации на пейсмейкъри, box change.

Средногодишен брой пациенти: 80

Специалисти в клиниката:

Началник сектор: Д-р Димитър Трифонов Марков – ст. aсистент

Оператор: д-р Милен Предовски

Обучаващи се: д-р Борис Иванов, д-р Илиан Бахчеджиев, д-р Божидар Кръстев

Медицински сестри: Екатерина Александрова, Пламена Данова

Контакти:

Адрес: София – 1527, ул. “Бяло море” 8

E-mail: cardiology@isul.eu

Тел: +359 2 9432 556; +359 2 9432 297

Fax: +359 2 9432 126

МБАЛ „ВТОРА ГРАДСКА БОЛНИЦА”

София

Втора МБАЛ е открита в края на 1957 година. От началото на 2006 г. функционира катетризационна лаборатория с нарастващ оттогава обем на дейността. Поставянето на постоянни електрокардиостимулатори е с начало 2007 г. Годишно се поставят по 20-30 ПЕКС – до момента еднокухинни, тип VVI и VDD. Има готовност (и налични стимулатори) за поставяне и на двукухинни.

Началник на структурата:  Д-р Тодор Иванов Драганов – специалност кардиология, със сертификати по инвазивна кардиология и ЕхоКГ.

Лекари:

д-р Пенчо Велев Пенчев – по специалност кардиолог, със сертификати по инвазивна кардиология и ЕхоКГ.

д-р Георги Василев Григоров – специалност кардиология, сертификат по инвазивна кардиология.

Тел. на Кат. лаб.: 02/ 91 58 574

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ”

Стара Загора

Центърът по кардиостимулация и електрофизиология-Стара Загора е първият извънстоличен център, създаден през 1972 г. Центърът е основан от д-р Петър Михайлов-дмн, шеф на отделение „нтензивна Th” в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”-Стара Загора. Създаването на центъра става с непосредствената подкрепа на д-р Марков.

От юли 1974 г. д-р П.Михайлов работи абсолютно самостоятелно, а докторската му дисертация е също в областта на кардиостимулацияата.

Първите медицински сестри в Кардиостимулацията в Стара Загора са ст.м.с. Росица Маркова и м.с. Донка Димова. Понастоящем ст.м.с.Маркова е с най-продължителният стаж и опит като електронен контрол в България – 36 години. От създаването си до момента в Центъра по кардиостимулация и електрофизиология в Стара Загора са оперирани над 4000 пациенти с ритъмно-проводна патология, налагаща постоянен пейсинг. Извършени са над 3500 временни ел. стимулации на DK и DP при OMI, мед. интоксикации и др.

От 1992 г. Центърът по кардиостимулация и електрофизиология се оглавява от д-р Светослав Стоименов. Средногодишно в центъра се извършват първични имплантации на VVI, VDD и DDD, както и реимплантации на над 150 пациенти. Извършваните в центъра временни DK и AV секвенциални стимулации са около 100 на година. В центъра понастоящем работят: д-р Светослав Стоименов – началник, д-р Мариела Синджирлиева – кардиология и д-р Михаил Михалев – специализиращ кардиология. Към центъра на щат са 4 медицински сестри: ст.м.с. Р. Маркова, м.с. Мариана Пенева, м.с. Илиана Колева, м.с. Светла Николова, както и Ro-лаборантки: Кунка Момчилова и Нина Труфчева.

Оперативните интервенции се извършват със съвременна Ro-ангиографска апаратура – “Philips Allura per FP10”, произведен март 2009 г. и “Siemens”, произведен 1994 г. Към Центъра функционира и Диспансер по кардиостимулация, в който на прегледи и проверка на електр. параметри на PM подлагат както оперираните при нас в Стара Загора, така и имплантираните пациенти с PM в други центрове, но пожелали да се водят на диспансер при нас.

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА”

Варна

Центърът, създаден през  1980 г., е утвърден като един от водещите в страната и обслужва района на  източна България с население около 2 милиона души.

Ръководител на центъра е доц. Атанас Пенев, който работи в него от самото начало и е началник на направление „Кардиология”.  Доц. Пенев е кардиолог-ревматолог с богат опит, като заедно с проф. Марков поставят основите на електрокардиостимулацията в България.

През трудните години на развитие на тази специалност в центъра са извършени над 5000 имплантации, а в момента се наблюдават  над 2000 пациента с имплантирани  едно- и двукухинни кардиостимулатори. През последните няколко години в центъра се имплантират около 350 кардиостимулатора годишно. През  2007 г. в центъра са имплантирани първите кардиостимулатори с ресинхронизираща функция, имплантират се и кардиовертер-дефибрилатори.

От 2004 г. в центъра работи д-р Надя Панчева, която е преминала специализация по обща кардиология, електрофизиология и кардиостимулация в Израел.

Във варненския център се обучават много млади специалисти.

Център по електрокардиостимулация

УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна

ул. „Христо Смирненски“ №1 ет. 4

тел. +359 52 978 220

факс. +359 52 302881

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ”

Пловдив

УМБАЛ “Свети Георги” повече от 30 години развива успешно работата си в областта на електрокардиостимулацията. Дейността на болницата непрекъснато се разраства, като понастоящем годишно се имплантиран повече от 300 апарата. С днешна дата в Клиниката по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ “Св. Георги”- Пловдив дейността по електрокардиостимулация се осъществява от Проф. Анастасов, Доц. Желев, Д-р Димитров и Д-р Захариев.

Пловдив 4002
Бул. “Пещерско шосе” 66
Тел. Централа База 1 – 032/60-21
Тел. Централа База 2 – 032/264170

РЕКЛАМА