Актуално

В отделните секции ще може да научите повече за историята на кардиостимулацията в България, да видите предстоящите събития и актуални новини, както и да откриете контакти и информация за съществуващите кардиоцентрове в страната.

Ако желаете да се свържете с нас, можете да ни пишете на sskeb@abv.bg.