СТАТИИ


sardechnozdrave_thumb_1 Сравнителна бионаличност на два лекарствени продукта с удължено освобождаване, съдържащи METOPROLOL SUCCINATE

Метопролол е бета1 селективен блокер, т.е. той действа на бета1 рецепторите в сърцето в значително по-ниски дози от тези, които са необходими за повлияване на бета2 рецепторите. Той няма бета стимулиращ ефект и притежава незначителен мембрано стабилизиращ ефект. Метопролол намалява … повече

6.cover A comparison of single-lead atrial pacing with dual-chamber pacing in sick sinus syndrome

Пациентите със Синдром на болния синусов възел (SSS с-ом) и брадикардия трябва да бъдат лекувани с еднокухинни електрокардиостимулатори (AAIR) или с двукухинни електрокардиостимулатори (DDDR). AAI пейсирането изисква запазена проводимост между предсърдия и камери и не протектира брадикардия ако впоследствие възникне … повече

cover Biventricular pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: A pilot study

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е автозомно доминантно наследствено заболяване, характеризиращо се с компенсаторна левокамерна хипертрофия, дължаща се на саркомерна дисфункция. При някой от пациентите с ХКМП, хипертрофията на сърдечния мускул води до обструкция на левокамерния (ЛК) изходен тракт, което води до … повече

4.cover Renal function and mortality following cardiac resynchronization therapy

Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) подобрява изхода на заболяването при определена група от болни с напреднала сърдечна недостатъчност (СН), но определянето точно кои пациенти биха имали полза остава проблематично. На този етап селекцията на болните се основава на наличието или отсъствието … повече

cover Female Gender is Associated with a Better Outcome after Cardiac Resynchronization Therapy

Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) подобрява качеството на живот, физическия капацитет и преживяемостта при пациенти с тежка медикаментозно рефрактерна сърдечна недостатъчност (СН). Проучването CARE-HF съобщава за 40% редукция на общата смъртност (N Eng J Med 2005; 352:1539–1549), а проучването COMPANION (N … повече