СТАТИИ


2.cover Cheyne–Stokes respiration and obstructive sleep apnoea are independent risk factors for malignant ventricular arrhythmias requiring appropriate cardioverter-defibrillator therapies in patients with congestive heart failure

Застойната сърдечна недостатъчност (СН) е често срещано заболяване, срещащо се при 2 до 3% от общата популация и достигащо до 10 – 20% във възрастовата група 70 до 80 г. Това е и най-честата причина за спешна хоспитализация с огромно … повече

12.cover Isolated left ventricular pacing results in worse long-term clinical outcome when compared with biventricular pacing: a single-centre randomized study

С въвеждането на CRT, изолираният левокамерния (Лк) пейсинг е бил тестван като алтернатива на симулатантния или бивентрикуларния пейсинг. Подобен подход е рационален поради липсата на необходимост за имплантация на ДК електрод и удължаването на живота на батерията. Ранни проучвания демонстрират … повече

cover-circulation Relationship Between Nonsustained Ventricular Tachycardia After Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome and Sudden Cardiac Death. Observations From the Metabolic Efficiency With Ranolazine for Less Ischemia in Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome–Thrombolysis in Myocardial Infarction 36 (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial

Проучването изследва връзката между непродължителната тахикардия (VT) и внезапната сърдечна смърт (ВСС) при 6345 пациента, рандомизирани след остър коронарен синдром без ST елевация към ranolazine или плацебо. Продължително ЕКГ мониториране  било извършено 7 дена след рандомизацията. Пациентите били проследявани за … повече

cover12 Cardiac Resynchronization Therapy in Asymptomatic or Mildly Symptomatic Heart Failure Patients in Relation to Etiology

Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) подобрява симптоматиката и преживяемостта при пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) III-IV ф.к. по NYHA, ЛББ и левокамерна (ЛК) дисфункция. Освен това CRT подобрява ЛК функция при тези пациенти, което насочва към предположението, че също забавя прогресията … повече

NEJM Cardiac-Resynchronization Therapy for Mild-to-Moderate Heart Failure

Cardiac-resynchronization therapy (CRT) benefits patients with left ventricular systolic dysfunction and a wide QRS complex. Most of these patients are candidates for an implantable cardioverter–defibrillator (ICD). We evaluated whether adding CRT to an ICD and optimal medical therapy might reduce … повече