Управителен съвет

Председател – д-р Светослав Йовев

Заместник Председател – д-р Васил Димитров Велчев

Член на управителния съвет – д-р Борислав Боянов Борисов

Член на управителния съвет – д-р Чавдар Николов Шалганов

Секретар – доц. Чавдар Александров Панайотов

Сдружението се представлява от Председателя д-р Светослав Йовев

Администратор на сайта на сдружението – д-р Светослав Куртев

РЕКЛАМА