Управителен съвет

Председател – д-р Светослав Йовев, PHD

Заместник Председател – д-р Васил Бориславов Трайков

Член на управителния съвет – д-р Надя Велкова Панчева

Член на управителния съвет – д-р Ивайло Благовест Кожухаров

Касиер -д-р Светослав Николаев Куртев

Сдружението се представлява от Председателя д-р Светослав Йовев

Контролен съвет:

1. Радосвет Добрев Кожухаров

2. Иван Христов Вуцов

3. Йордан Великов Узунангелов

Администратор на сайта на сдружението – д-р Светослав Куртев

РЕКЛАМА